W dniu 27 lutego 2024 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanymi naborami na wsparcie rozwoju OZE w Wielkopolsce Wschodniej (nr FEWP.10.06-IZ.00-001/24 i FEWP.10.06-IZ.00-002/24) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z procedurą naborów i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosków o dofinansowanie, a także kryteriami wyboru projektów oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisu wzoru Umowy o dofinansowanie. Ważnym elementem szkolenia była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym obu naborów. Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

I. Część pierwsza poświęcona naborowi na rozwój energetyki rozproszonej:

 1. Omówienie dokumentacji Działanie 10.6
 2. Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów Działanie 10.6
 3. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.6
 4. System LSI2021+
 5. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności – część obliczeniowa
 6. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności – część opisowa
 7. Działania informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej

II. Część pierwsza druga poświęcona naborowi na rozwój energetyki obywatelskiej (prosumenckiej):

 1. Omówienie dokumentacji Działanie 10.6
 2. Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów Działanie 10.6
 3. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.6
 4. System LSI2021+
 5. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności – część obliczeniowa
 6. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności – część opisowa
 7. Działania informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej

Szkolenie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Skip to content