II spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

Frans Timmermans – Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu – uczestniczył w posiedzeniu Podkomitetu wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Markiem Woźniakiem, Prezesem Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Maciejem Sytkiem, przedstawicielami Zagłębia Bełchatowskiego, a także kluczowymi aktorami/interesariuszami procesu sprawiedliwej transformacji w subregionie konińskim.

Notatka z posiedzenia

I spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej. W ramach tego spotkania przyjęto Regulamin pracy Podkomitetu oraz zatwierdzono jego ostateczny skład.

Regulamin

Skład Podkomitetu

Notatka z posiedzenia

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, przeprowadzonym pod przewodnictwem Pana Marszałka Marka Woźniaka, przyjęto wniosek w zakresie powołania Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej, którego jednym z głównych celów miałoby być wsparcie doradcze Komitetu w zakresie działań podejmowanych w związku ze sprawiedliwą transformacją Wielkopolski Wschodniej.

Uchwała nr 2/2023 powołująca Podkomitet

Skip to content