2022 r.

Data:Opis wydarzenia:
27.01.2022r. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne,
dotyczące przyszłości rozwoju Wielkopolski Wschodniej w obliczu transformacji.
energetycznej, społecznej i gospodarczej.
21.01.2022r.Spotkanie Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, II warsztaty dotyczące prac nad strategią.
14.01.2022r.Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego w związku z projektem outplacement'owym
11.01.2022r.Udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji

2021 r.

Data:Opis wydarzenia:
17.12.2021r.Grupy Robocze Wielkopolski Wschodniej - Warsztaty Strategiczne
14.12.2021r.Strategie klimatyczne – dialog Post-Coal Futures
14.12.2021r. Warsztaty z Bankiem Światowym
30.11.2021r. Udział w Forum Nowa Energia dla Czystej Transformacji – Współpraca Polsko-Japońska w rozwoju technologii wodorowych
27.11.2021r. Robocze spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej
26.11.2021r. Udział w posiedzeniu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej
25.11.2021r. Udział w seminarium, w trakcie którego zaprezentowano koncepcję innowacyjnego wspierania bezrobotnych na rynku pracy
25.11.2021r. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4330/2021 w sprawie: przyjęcia i skierowania do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz przyjęcia projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.
24.11.2021r. Spotkanie Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej / Inauguracja prac nad Strategią Rozwoju Wielkopolski Wschodniej
22-23.11.2021r. Udział w Posiedzeniu Podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji w Jastrzębiu Zdroju
19.11.2021r. Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Zielonej Sieci oraz Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości w celu uzgodnienia dalszej współpracy nad sprawiedliwą transformacją oraz Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego
18.11.2021r. Robocze spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej
18.11.2021r. Udział w spotkaniu, poświęconym omówieniu dalszych etapów prac związanych z wdrażaniem FST w Polsce organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
17.11.2021r. Okrągły stół wysokiego szczebla z udziałem Wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz przedstawicieli regionalnych i lokalnych
16.11.2021r. Wizyta Studyjna w Bełchatowie interesariuszy z Wielkopolski Wschodniej
09.11.2021r. Udział w spotkaniu, poświęconym omówieniu dalszych etapów prac związanych z wdrażaniem FST w Polsce organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
08.11.2021r. Udział w spotkaniu z przedstawicielami CEE Bankwatch Network oraz Brukseli, którzy działają w obszarze sprawiedliwej transformacji w Koninie

05.11.2021r. Udział w jednym z wydarzeń towarzyszących szczytowi klimatycznemu COP26 w Glasgow, na którym Pełnomocnik reprezentował subregion Wielkopolski Wschodniej
04.11.2021r. Organizacja wizyty w Koninie Pani Leslie Scanlon – ambasador Kanady w Polsce
03.11.2021r. Organizacja warsztatów dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie Sprawiedliwej Transformacji
29.10.2021r. Udział w spotkaniu pn.: Transformacja energetyczna w Polsce szansą dla polsko-niemieckiej współpracy
27.10.2021r Udział w konferencji Impact
20.10.2021r. Udział w spotkaniu z Zarządem Grupy ZEPAK S.A. oraz przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Grupie ZE PAK
14.10.2021r.Przesłanie do Komisji Europejskiej projektu TPSTWW zmodyfikowany m.in. w związku z częścią uwag otrzymanych z Komisji i z MFiPR
14.10.2021r.Udział w spotkaniu organizowanym przez DPR UMWW z gminami z obszaru subregionu w zakresie zasięgu ZIT Konińskiego oraz planowanego zakresu wsparcia w ramach instrumentu
12.10.2021r. Udział w Posiedzeniu Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji
01.10.2021r. Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego
29-30.09.2021r. Konferencja towarzysząca w ramach IV Zjazdu Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
23.09.2021r. Wirtualna Misja Banku Światowego
18.09.2021r.Wirtualna Misja Banku Światowego
17.09.2021r.
Podkomisja stała do spraw Sprawiedliwej Transformacji
17.09.2021r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
15.09.2021r. Krajowe Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych
14.09.2021r. Wizyta Posła do Parlamentu Europejskiego Leszka Millera w Wielkopolsce Wschodniej
24.08.2021r.
„Łączy nas woda” – konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich
16.07.2021r. Wizyta wiceprezydent Banku Światowego
08.07.2021r. Spotkanie Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej
06.07.2021r. Konferencja Agora Energiewerde
05.07.2021r. Podpisanie Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej
25.06.2021r. Wizyta studyjna w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy
23.06.2021r. Posiedzenie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji
21.06.2021r.Warsztat Banku Światowego: Rekultywacja Terenów Pogórniczych
17.06.2021r. Posiedzenie Operacyjnego Komitetu Sterującego PwC
17.06.2021r.Wizyta Ambasador Wielkiej Brytanii w Wielkopolsce Wschodniej
16.06.2021r. Trzecie techniczne
seminarium internetowe Komisji Europejskiej poświęcone pozostałym zagadnieniom programowania na lata 2021–2027
15.06.2021r. Webinar "Sprawiedliwa Transformacja szansą na rozwój Wielkopolski Wschodniej”
11.06.2021r. Seminarium ESPON: Regiony a zmiany strukturalne w świetle sprawiedliwej transformacji i strategii dekarbonizacji
11.06.2021r. Spotkanie Grupy CP6
10.06.2021r.Spotkanie dotyczące przygotowania koncepcji łagodzenia skutków społecznych procesu transformacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski Wschodniej
08.06.2021r.Spotkanie dotyczące Forum Burmistrzów
07.06.2021r.Spotkanie robocze koordynujące prace związane z KPST i TPST, organizowanie przez IETU
28.05.2021r.Posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej
27.05.2021r.Rozmowy z przedstawicielami Banku Światowego
27.05.2021r. Spotkanie z przedstawicielami JASPERS
21.05.2021r.Spotkanie Komitetu Sterującego PWC
18.05.2021r.Podkomisja Stała ds. Sprawiedliwej Transformacji
14.05.2021r.Prezentacja Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji.
13.05.2021r. Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej.
12.05.2021r.Konferencja Wielkopolska Konkurencyjna.
10.05.2021r.Spotkanie z Grupą Roboczą Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
07.05.2021r.Spotkanie z Ambasadą Wielkiej Brytanii.
07.05.2021r.Spotkanie z ROPS Poznań
06.05.2021r. Spotkanie z przedstawicielami JASPERS
05-11.05.2021r.Misja Banku Światowego w sprawie Sprawiedliwej Transformacji.
30.04.2021r.Posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.
29.04.2021r.Udział w Forum Innowacyjności.
29.04.2021r.Spotkanie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
27.04.2021r.Inicjatywa dla regionów węglowych w okresie przejściowym podczas wirtualnego tygodnia Platformy Wsparcia Regionów Górniczych w Procesie Transformacji.
23.04.2021r. PWC / posiedzenie Operacyjnego Komitetu Sterującego
23.04.2021r. Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu TPSTWW
16.04.2021r.Posiedzenie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji
09.04.2021r.Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego
Infrastruktura transportowa województwa wielkopolskiego finansowana z poziomu państwa -
stan obecny i perspektywy
08.04.2021r. V posiedzenie grupy roboczej ds. FST
31.03.2021r.Przesłanie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej
29.03.2021r.Udział w konferencji „WODA – WSPÓLNE DOBRO, WSPÓLNY PROBLEM”.
26.03.2021r.Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego.
26.03.2021r.Udział w spotkaniu podsumowującym dotychczasowe prace nad przygotowaniem pełnego wniosku o dofinansowanie projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL: Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
25.03.2021r.Złożenie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pełnego wniosku, w ramach projektów zintegrowanych LIFE pn. Implementation of the Strategy Climate Neutral Eastern Wielkopolska 2040 (LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL)
19.03.2021r.Udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
16.03.2021r. Spotkanie z organizacjami związkowymi działającymi w Grupie Kapitałowej ZE PAK oraz z przedstawicielami ZE PAK S.A., w tym z udziałem Prezesa Zarządu ZE PAK S.A. Piotra Woźnego.
12.03.2021r.Udział w spotkaniu Grupy roboczej ds. Programowania CP6
10.03.2021r.Spotkanie Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej;
05.03.2021r.Uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami strony społecznej projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL , tj. Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego, WWF Polska, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Fundacji Instytut Zielonej Przeszłości.
05.03.2021r.Uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami gmin i powiatów wyrażającymi chęć uczestnictwa w projekcie LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
03.03.2021r.Spotkanie z Prezesem Zarządu ZE PAK Piotrem Woźnym i Związkami Zawodowymi działającymi w GK ZE PAK.
02.03.2021r.Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
26.02.2021r.Udział w posiedzeniu operacyjnego Komitetu Sterującego w ramach prac PwC.
25.02.2021r.Udział w webinarium organizowanym przez Komisję Europejską: Platforma Węglowa seminaria techniczne: seminarium internetowe na temat Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (JTF)
24.02.2021r.Warsztaty dla sektora dużych przedsiębiorstw w procesie Sprawiedliwej Transformacji.
24.02.2021r.Uczestnictwo w spotkaniu z partnerami zagranicznymi (Bułgaria – Platform Brown to Green, Niemcy – Europa-Universität Flensburg) wyrażającymi chęć uczestnictwa w projekcie LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
24.02.2021r.Udział w Forum Wielkopolski Wschodniej organizowanym przez ZS Polska Zielona Sieć.
24.02.2021r.Robocze spotkanie Prezesa Macieja Sytka z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w ramach Grupy Kapitałowej ZE PAK, w celu omówienia dalszej współpracy nad TPST.
23.02.2021r.Spotkanie Prezesa Macieja Sytka ze z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracodawców Lewiatan.
23.02.2021r.Spotkanie o charakterze warsztatowym z udziałem przedstawicieli Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, w ramach którego przedstawione zostały przez przedstawicieli Pwc wstępne konkluzje dla Województwa Wielkopolskiego wynikające z analiz dot. przejścia do neutralności klimatycznej.
23.02.2021r.Uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami gmin i powiatów wyrażającymi chęć uczestnictwa w projekcie LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
23.02.2021r.Uczestnictwo w spotkaniu z partnerami społecznymi wyrażającymi chęć uczestnictwa w projekcie LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
22.02.2021r.Uczestnictwo w Posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji
18.02.2021r.Spotkanie Grupy Roboczej ds. Górnictwa przy udziale PUP Konin, ROPS Poznań oraz Związków Zawodowych działających w Grupie Kapitanowej ZE PAK
17.02.2021r.Spotkanie Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej.
16.02.2021r.Udział w spotkaniu Grupy roboczej dla wsparcia przygotowania krajowego programu na lata 2021-2027 finansowanego z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
16.02.2021r.Udział w spotkaniu Zespołu Roboczego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.
12.02.2021r.Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego, na temat wsparcia w tworzeniu regionalnych strategii przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Podczas spotkania poruszono tematy m.in. wizji dywersyfikacji oraz spodziewanych zmian subregionu.
12.02.2021r.Udział w spotkaniu z interesariuszami projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
12.02.2021r.Udział w posiedzeniu rozszerzonego Komitetu Sterującego w związku z realizowanym przez PwC projektem doradczym dotyczącym „Wspierania przygotowania planów sprawiedliwej transformacji terytorialnej w Polsce.
11.02.2021r.Udział w spotkaniu z partnerami zagranicznymi zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, tj. Platform Brown to Green z Bułgarii oraz Politechniką Berlińską z Niemiec.
11.02.2021r.Warsztaty dla MŚP z obszaru Wielkopolski Wschodniej w zakresie Sprawiedliwej Transformacji.
10.02.2021r.Udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej w celu przedstawienia założeń projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
09.02.2021r.Spotkanie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Fundacją Instytut Zielonej Przyszłości
09.02.2021r.Udział w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Grupy ds. Programowania CP6 na temat pomocy publicznej w kontekście programowania i wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
03.02.2021r.Spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu tureckiego w celu przedstawienia założeń projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (spotkanie z udziałem Wicestarosty Tureckiego Władysława Karskiego).
03.02.2021r.Spotkanie z dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy z Wielkopolski Wschodniej.
02.02.2021r.Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe PwC dla 3 województw (wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego) dotyczące ram regulacyjnych i źródeł finansowania sprawiedliwej transformacji.
29.01.2021r.Udział w spotkaniu z interesariuszami projektu projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
29.01.2021r.Udział w webinarium Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.
29.01.2021r.Wideokonferencja organizowana przez przedstawicieli Banku Światowego dotycząca wsparcia transformacji energetycznej w regionach węglowych Polski, tj. inauguracja pierwszej misji projektu „Wspieranie polskich regionów węglowych w okresie transformacji” wspieranego przez Komisję Europejską.
28.01.2021r.Spotkanie z reprezentantami Związków zawodowych działających w ramach Grupy Kapitałowej ZE PAK
26.01.2021r.Udział w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej i Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego.
25.01.2021r.Konferencja prasowa w związku z podziałem alokacji funduszy europejskich z udziałem Prezesa Macieja Sytka, Prezydenta Miasta Konin Piotra Korytkowskiego oraz Posła na Sejm Tomasza Piotra Nowaka.
25.01.2021r.Spotkanie z organizacjami pozarządowymi dotyczące uwag zgłoszonych do Koncepcji
22.01.2021r.Udział w spotkaniu z interesariuszami projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
22.01.2021r.Udział w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji.
19.01.2021r.Udział w warsztatach w ramach projektu Re-purposing Coal Power Plants, organizowanych przez Główny Instytut Górnictwa we współpracy z partnerami RECPP, m.in. VGB, Tauron Wytwarzanie S.A oraz Stowarzyszenie Polskie Elektrownie.
19.01.2021r.Spotkanie z przedstawicielami pracowników KWB Konin w sprawie postulatów pracowniczych w zakresie wsparcia z FST, w tym uwzględnienia ich w Koncepcji i TPST.
15.01.2021r.
Udział w spotkaniu inauguracyjnym dot. prac nad opracowaniem pełnego wniosku o dofinansowanie projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
11.01.2021r.Spotkanie z PwC w zakresie propozycji mechanizmu zarządzania FST.
08.01.2021r.
Spotkanie z przedstawicielami ROPS w Poznaniu dotyczące omówienia zgłoszonych uwag do Koncepcji.
07.01.2021r.
Spotkanie przedstawicieli Spółki z przedstawicielami Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego oraz Fundacji GREEN WORLD.
05.01.2021r.Spotkanie z PwC w celu omówienia współpracy przy opracowywaniu TPSTWW.

2020 r.

Data:Opis wydarzenia:
18.12.2020r. Konsultacje z NFOŚiGW oraz UMW Małopolskiego dot. projektu LIFE AFTER COAL.
17.12.2020r.Spotkanie Grup roboczych Wielkopolski Wschodniej.
15.12.2020r.Konsultacje dot. Uwag do Koncepcji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji z przedstawicielami oświaty.
15.12.2020r.Konsultacje dot. Uwag do Koncepcji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji z Organizacjami Pozarządowymi
10.12.2020r.Konsultacje dot. Koncepcji Planu Sprawiedliwej Transformacji z Związkami Zawodowymi
04.12.2020r.Udział w warsztatach online pt: „DZIAŁANIA NA TEMAT KLIMATU”.
01.12.2020r.Konferencja poświęcona doświadczeniom Wielkiej Brytanii związanym z odchodzeniem od węgla i procesem transformacji.
27.11.2020r.Spotkanie z PwC i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.
26.11.2020r.Forum Wielkopolski Wschodniej.
25.11.2020r. Warsztat symulacyjny będący częścią projektu “REBOOST: A boost for rural lignite regions”.
23.11.2020r. Spotkanie Prezesa ARR S.A. z burmistrzami Wielkopolski Wschodniej.
23.11.2020r. Robocze spotkanie z PwC, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie opracowania TPST.
20.11.2020r.Webinar pt. „Sprawiedliwa Transformacja Regionów Węglowych – Jak to zrobimy?” .
16-20.11.2020r.Platforma Regionów Regionów Węglowych w Procesie Transformacji
27.10.2020.rSpotkanie dot. projektu LIFE AFTER COAL
23.10.2020r. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego.
20.10.2020r. Spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
13.10.2020r.Konferencja Hydrologiczna organizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Pojezierza Gnieźnieńskiego.
13.10.2020r.Konferencja organizowana przez Fundację Rozwój TAK odkrywki NIE pt.: WODA – WSPÓLNE DOBRO, WSPÓLNY PROBLEM.
07.10.2020r. VI Kongres Energetyczny
07.10.2020r. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.
07.10.2020r. Panel dyskusyjny konferencja Czas na wodór. Czysta energia dla Europy".
02.10.2020r. Spotkanie Młodzieżowej Grupy Roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej
01.10.2020r.Grupy Robocze Wielkopolska Wschodnia
29.09.2020r. Konferencja inaugurująca kampanię informacyjno-promocyjną projektu Gospodarna 2050-H2Wielkopolska.
23-24.09.2020r.Misja gospodarcza przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw
24.09.2020r.IV Forum Burmistrzów
24.09.2020r. Grupy Robocze - Hydrologia Wielkopolski Wschodnie, spotkanie z ekspertami.
10.09.2020r.Grupy Robocze Wielkopolska Wschodnia
12.08.2020Grupy Robocze Wielkopolska Wschodnia
31.07.2020r.Porozumienie o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy między GK ZE PAK S.A. i ARR S.A. w Koninie.
31.07.2020r. Spotkanie Grup roboczych w obszarze Wyzwania Społeczne i Infrastruktura.
30.07.2020r.Spotkanie Grup roboczych w obszarze Środowisko i Energetyka
10.07.2020r.Spotkanie Grup roboczych w obszarze Wyzwania Społeczne i Infrastruktura
09.07.2020r.Spotkanie Grup roboczych w obszarze Środowisko i Energetyka
12.08.2020r.Wspólne spotkanie wszystkich interesariuszy Grup Roboczych.
03.07.2020r.Udział w spotkaniu „Regionalne transformacje w niepewnych czasach: spostrzeżenia i perspektywy regionalnych interesariuszy”.
03.07.2020r.Udział w spotkaniu „Regionalne transformacje w niepewnych czasach: spostrzeżenia i perspektywy regionalnych interesariuszy”.
02.07.2020r.Udział w spotkaniu „Potencjał czystej energii regionów węglowych w okresie transformacji"
01.07.2020r.Spotkanie „Nowy kontekst polityki UE: Co to oznacza dla regionów łupków węgla, torfu i ropy naftowej?".
01.07.2020r. Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. restrukturyzacji potencjału gospodarczego subregionu konińskiego
30.06.2020r.udział w spotkaniu „Wprowadzenie do Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji”
29.06.2020r. Udział w spotkaniu powołującym Platformę Regionów Węglowych w Procesie Transformacji.
26.06.2020r. Webinarium Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.
26.06.2020r.Spotkanie Grup roboczych w obszarze Wyzwania Społeczne i Infrastruktura.
25.06.2020r. Spotkanie Grup roboczych w obszarze Środowisko i Energetyka.
25.06.2020r.Okrągły Stół Wielkopolski Wschodniej zainicjowane przez Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz.
09.06.2020r.Pierwsze spotkanie Grup Roboczych powołanych w celu opracowania Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej
09.04.2020r. Wywiad dla redakcji Teraz Środowisko pt. „Wielkopolska stawia na wodór jako paliwo przyszłości”.
06.04.2020r.Analiza i opiniowanie dotyczące projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
27.03-1.04.2020r Analiza i opiniowanie materiałów Banku Światowego dot. Wsparcia Transformacji Energetycznej w Regionach Górniczych.
30.03.20r.Wideokonferencja z Bankiem Światowym w sprawie Projektu: Wsparcie transformacji energetycznej w polskich regionach węglowych.
12.03.2020r. Posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.
1.03.2020r. Rozpoczęcie realizacji projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”.
1.03.2020r.Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” w ramach poddziałania 8.3.2 WRPO.
1.03.2020r.Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” w ramach poddziałania 6.5. WRPO.
06.03.2020r. Udział w konferencji „Sprawozdanie Krajowe: Polska 2020 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
17-20.02.2020r. Udział w Misji Gospodarczej w Izraelu.
14.02.2020r.Podpisanie listu intencyjnego dla europejskiej inicjatywy klimatycznej Propozycja projektu EUKI.
06.02.2020rUtworzenie Grup Roboczych działających na rzecz procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej
08.01.2020r.Robocze spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

2019 r.

Data:Opis wydarzenia:
11.12.2019r.
Organizacja konferencji „Sprawiedliwa Transformacja regionu Wielkopolski Wschodniej”
06.12.2019r.
Powołanie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (Poznań)
29.11.2019r.
Podpisanie umowy z SamorządemWojewództwa Wielkoposlkiego na projekt pt. „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” w ramach poddziałania 8.3.2 WRPO
25-26.11.2019r.
Annual Political Dialogue Gorlitz
15.11.2019r.
Złożenie wniosku w partnerstwie z Miastem Konin do Działania 1.4 WRPO „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej” Poddziałanie 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu”
04.11.2019r.
Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dot. projektu pt. „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego”
15-16.10.2019r.
“Platforma Regionów Węglowych w Procesie Transformacji” -Spotkania Robocze w Brukseli
01.10.2019r.
Energy Summit 2019 Warszawa
13.09.2019r.
High Level Policy Talk w Warszawie
11.09.2019r.
Spotkanie w Ministerstwie Energii dotyczące podjęcia działań dalszego procedowania projektów złożonych do Komisji Europejskiej
09.09.2019r.
Spotkanie z Chenem Filipowiczem z Izraelskiej Izby Gospodarczej
1.08.2019r.
Spotkanie z Dyrektorem ENERGA S.A. w celu omówienia projektu z gminy Przykona
15-17.07.2019r.
“Platforma Regionów Węglowych w Procesie Transformacji” -Spotkania Robocze w Brukseli
12.07.2019r.
Przystąpienie do Platformy Wodorowej
07.2019r
Przystąpienie ENERGA S.A.do porozumienia z dnia 03.04.2019r.
09.07.2019r.
Spotkanie ze związkami zawodowymi – centralami związkowymi ZE-PAK,przygotowania do wyjazdu na Platformę Węglową
09-13.06.2019r.
Spotkanie Regionów Polski z Japońską Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO) w Tokio w Ambasadzie RP
04-06.03.2019r.
Forum Miast i Regionów "Inwestycja w Bałkany Zachodnie inwestycjami w Europę"
03.06.2019r.
Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.06.2019r.   w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji w Regionie Wielkopolski Wschodniej.
05.2019r.
Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie dołączenia do programu EnergyShifts (Horyzont 2020)
05.2019r.
Rozmowy z przedstawicielami centrali związków zawodowych w ZEPAK S.A.
05.2019r.
Spotkanie z delegacją Korei Południowej, rozmowy na temat rozwoju technologii wodorowych
22.05.2019r.
Spotkanie robocze z przedstawicielami inicjatywy JASPERS
04.2019r.
Dołączenie Wielkopolski Wschodniej do projektu „A boost for Rural Lignite Regions” zainicjowanego przez Climate KIC (EIT) – oddział w Niemczech
04.2019r.
Nawiązanie stałego kontaktu z Sekretariatem Platformy Regionów w Procesie Transformacji, inicjatywy Komisji Europejskiej.
04.2019r.
Spotkanie robocze z przedstawicielami Fundacji Bloomberg Philantropies w sprawie możliwości wsparcia inicjatyw Wielkopolski Wschodnich.
24.04.2019r.
Spotkanie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, zaproszenie do współpracy w ramach przygotowania inicjatyw Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji
08-09.04.2019r.
“Platforma Regionów Węglowych w Procesie Transformacji” -Spotkania Robocze w Brukseli
04.2019r.
Kontakty z Ministerstwem Energii w sprawie przygotowania i przekazania do oceny Komisji Europejskiej projektów Wielkopolski Wschodniej w ramach inicjatywy Platformy Regionów w Procesie Transformacji.
04.2019r.
Spotkanie ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
03.04.2019r.
Przyłączenie Wielkopolski Wschodniej do grona regionów uczestniczących w formacie “Country Team”.
03.04.2019r.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy dotyczącej sektora energetycznego w działaniach związanych z Platformą Regionów Pogórniczych w Procesie Transformacji.
03.04.2019r.
Podpisanie Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej
28.03.2019r.
Włączenie Wielkopolski Wschodniej do grona regionów uczestniczących w formacie “Country Team”
27-28.03.2019r.
Udział w Seminarium dla regionów związanych z eksploatacją węgla w Europie Południowo-Wschodniej, Kozani, Grecja
02-03.2019r.
Nabór fiszek projektowych - zebrano ponad 30 pomysłów i projektów z gmin, spółek publicznych i organizacji funkcjonujących na obszarze Wielkopolski Wschodniej.
02.2019r.
Podjęcie dialogu z przedstawicielami samorządu lokalnego, ogłoszenie naboru fiszek projektowych
1.01.2019r.
Powołanie stanowiska Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej w osobie Macieja Sytka.
Skip to content