Materiały po szkoleniu w ramach Działania 10.6 FEW

Materiały po szkoleniu w ramach Działania 10.6 FEW

W dniu 28. sierpnia br. w Koninie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z otwarciem naboru na Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (w tym budynków użyteczności oraz zamieszkania...
Ważna informacja dla beneficjentów Działania 10.6

Ważna informacja dla beneficjentów Działania 10.6

Informujemy o ważnej zmianie Regulaminu wyboru projektów dotyczącego ogłoszonego niedawno naboru na Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania...
Skip to content