Nabór wniosków na Działanie 10.1 – aktualizacja

Nabór wniosków na Działanie 10.1 – aktualizacja

29 lutego br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w naborze FEWP.10.01-IZ.00-006/23 na Działanie 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki, w ramach którego...
Materiały po szkoleniu w ramach Działania 10.6 FEW

Materiały po szkoleniu w ramach Działania 10.6 FEW

W dniu 27 lutego 2024 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanymi naborami na wsparcie rozwoju OZE w Wielkopolsce Wschodniej (nr FEWP.10.06-IZ.00-001/24 i FEWP.10.06-IZ.00-002/24) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski...
Materiały po szkoleniu w ramach Działania 10.3 FEW

Materiały po szkoleniu w ramach Działania 10.3 FEW

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych (nr FEWP.10.03-IZ.00-001/24) w ramach Działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia...
Skip to content