ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ELEKTROMOBILNOŚĆ

TECHNOLOGIE WODOROWE

Aktualności 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 10.7

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów naboru na inwestycje w zakresie infrastruktury służącej poprawie jakości i efektywnościusług społecznych w środowisku lokalnym (DI) (nr...

czytaj dalej

Materiały po szkoleniu w ramach działania 10.1 FEW

W dniu 10 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie usług społecznych (deinstytucjonalizacja) (nr FEWP.10.01-IZ.00-002/24) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne...

czytaj dalej

Materiały po szkoleniu w ramach działania 10.4 FEW

W dniu 9 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie odbudowy oraz zwiększanie zasobów wodnych (nr FEWP.10.04-IZ.00-001/24) w ramach działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze....

czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

Sprawdź informacje o najważniejszych wydarzeniach

KOORDYNACJA PROJEKTU

Krzysztof Borkowicz

Koordynator Obszaru Instytucji Pośredniczącej

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 33
Tel. +48 601 464 771
krzysztof.borkowicz@arrkonin.org.pl

OSOBY DO KONTAKTU

ZESPÓŁ DS. WDRAŻANIA FST
(m.in. harmonogram naborów i ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie)

Edyta Kasprzak-Škvrna

Koordynator ds. wdrażania FST

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 32
Tel. +48 695 662 262
edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl

Dominika Dziewiątka

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

Renata Osztynowicz

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

Barbara Wanot

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I KOMUNIKACJI 
(m.in. kontakt z mediami, informacje i szkolenia dla beneficjentów oraz podkomitet ds. wielkopolski wschodniej przy km few)

Aneta Majewska

Koordynator ds. planowania i komunikacji

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 49
Tel. +48 693 457 684
aneta.majewska@arrkonin.org.pl

Sylwia Górniak

Starszy Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 53
Tel. +48 695 997 841
sylwia.gorniak@arrkonin.org.pl

Katarzyna Jasińska

Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 44
Tel. +48 601 260 066
katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl

Martyna Prus

Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 54
Tel. +48 603 393 843
martyna.prus@arrkonin.org.pl

Skip to content