ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ELEKTROMOBILNOŚĆ

TECHNOLOGIE WODOROWE

Aktualności 

Nabór wniosków na Działanie 10.1 – aktualizacja

29 lutego br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w naborze FEWP.10.01-IZ.00-006/23 na Działanie 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki, w ramach którego...

czytaj dalej

Materiały po szkoleniu w ramach Działania 10.6 FEW

W dniu 27 lutego 2024 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanymi naborami na wsparcie rozwoju OZE w Wielkopolsce Wschodniej (nr FEWP.10.06-IZ.00-001/24 i FEWP.10.06-IZ.00-002/24) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski...

czytaj dalej

Materiały po szkoleniu w ramach Działania 10.3 FEW

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych (nr FEWP.10.03-IZ.00-001/24) w ramach Działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia...

czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

Sprawdź informacje o najważniejszych wydarzeniach

KOORDYNACJA PROJEKTU

Krzysztof Borkowicz

Koordynator Obszaru Instytucji Pośredniczącej

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 33
Tel. +48 601 464 771
krzysztof.borkowicz@arrkonin.org.pl

OSOBY DO KONTAKTU

ZESPÓŁ DS. WDRAŻANIA FST
(m.in. harmonogram naborów i ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie)

Edyta Kasprzak-Škvrna

Koordynator ds. wdrażania FST

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 32
Tel. +48 695 662 262
edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl

Dominika Dziewiątka

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

Renata Osztynowicz

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

Barbara Wanot

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I KOMUNIKACJI 
(m.in. kontakt z mediami, informacje i szkolenia dla beneficjentów oraz podkomitet ds. wielkopolski wschodniej przy km few)

Aneta Majewska

Koordynator ds. planowania i komunikacji

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 49
Tel. +48 693 457 684
aneta.majewska@arrkonin.org.pl

Sylwia Górniak

Starszy Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 53
Tel. +48 695 997 841
sylwia.gorniak@arrkonin.org.pl

Katarzyna Jasińska

Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 44
Tel. +48 601 260 066
katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl

Martyna Prus

Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 54
Tel. +48 603 393 843
martyna.prus@arrkonin.org.pl

Skip to content