ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ELEKTROMOBILNOŚĆ

TECHNOLOGIE WODOROWE

Aktualności 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 10.1

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów naboru na wsparcie kształcenia zawodowego (nr FEWP.10.01-IZ.00-006/23) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne...

czytaj dalej

Wsparcie dla Projektu WINTER: Państwa opinia jest istotna

Informujemy, iż Fundusz Badawczy Węgla i Stali w ramach projektu WINTER prowadzi analizę społecznej akceptacji odejścia od węgla w Grecji, Polsce i Niemczech. Państwa opinie i spostrzeżenia są niezwykle cenne w zrozumieniu tego, jak społeczność postrzega te zmiany....

czytaj dalej

Ważna informacja dla beneficjentów Działania 10.7

Informujemy o ważnej zmianie Regulaminu wyboru projektów dotyczącego naboru ogłoszonego w dniu 30 października 2023 r. Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. W związku ze zmianą zwiększeniu...

czytaj dalej

Nabór wniosków na Działanie 10.2 – aktualizacja

24 listopada br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w naborach na Działanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach w ramach pomocy de minimis oraz w ramach RPI. W ramach naboru...

czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

Sprawdź informacje o najważniejszych wydarzeniach

Zespół koordynujący projekt

Edyta Kasprzak-Škvrna

Koordynator Obszaru ds. wdrażania FST

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 32
Tel. +48 695 662 262
edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl

Krzysztof Borkowicz

Koordynator Obszaru ds. planowania i komunikacji

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 33
Tel. +48 601 464 771
krzysztof.borkowicz@arrkonin.org.pl

Osoby do Kontaktu

DZIAŁ DS. INFORMACJI, PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (m.in. kontakt z mediami, informacje i szkolenia dla beneficjentów)

Aneta Majewska

Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 49
Tel. +48 693 457 684
aneta.majewska@arrkonin.org.pl

Katarzyna Jasińska

Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 44
Tel. +48 601 260 066
katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl

Martyna Prus

Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 54
Tel. +48 603 393 843
martyna.prus@arrkonin.org.pl

DZIAŁ DS. WDRAŻANIA FST (m.in. harmonogram naborów i ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie)

Dominika Dziewiątka

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

Renata Osztynowicz

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

Barbara Wanot

Główny Specjalista

Tel. +48 63 244 89 32

ocenastrategiczna@arrkonin.org.pl

DZIAŁ DS. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU (m.in. podkomitet ds. wielkopolski wschodniej przy km few)

Sylwia Górniak

Starszy Specjalista

Tel. +48 63 245 30 95 wew. 53
Tel. +48 695 997 841
sylwia.gorniak@arrkonin.org.pl

Skip to content