Zapewnienie sali konferencyjnej/szkoleniowej wraz z usługą cateringową w postaci bufetu kawowego na potrzeby przeprowadzenia 5 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w Koninie w 2024 roku – procedura powtórzona

Termin składania ofert: od 16.01.2024r. do 22.01.2024r.

Zapraszamy do składania ofert na adres katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl

Świadczenie usług tłumaczenia ustnego rozmów polsko-angielskich i angielsko-polskich dla Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w 2024 roku

Termin składania ofert: od 05.01.2024r. do 11.01.2024r. godz. 10:00

Zapraszamy do składania ofert na adres krzysztof.borkowicz@arrkonin.org.pl

Zapewnienie sali konferencyjnej/szkoleniowej wraz z usługą cateringową w postaci bufetu kawowego na potrzeby przeprowadzenia 5 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w Koninie w 2024 roku

Termin składania ofert: od 04.01.2024r. do 15.01.2024r.

Zapraszamy do składania ofert na adres katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl

Wykonanie usługi badawczej pn. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Wielkopolsce Wschodniej.

Termin składania ofert: od 21.12.2023r. do 05.01.2024r.

Zapraszamy do składania ofert za pomocą Bazy Konkurencyjności

Realizacja zamówienia dotyczącego świadczenia usługi dostępu do bazy danych on-line (poprzez sieć Internet), która będzie umożliwiała weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych dotyczących wskazanych przez Zamawiającego osób (pracowników ARR S.A. w Koninie zaangażowanych w pełnienie przez Spółkę roli Instytucji Pośredniczącej dla Programu FEW oraz ekspertów zaangażowanych w ocenę strategiczną projektów) z pomiotami zarejestrowanymi w CEIDG i KRS.

Termin składania ofert: od 20.12.2023r. do 29.12.2023r.

Zapraszamy do składania ofert na adres dominika.dziewiatka@arrkonin.org.pl

Skip to content