W Brukseli w dniach 16-17 kwietnia br. odbyła się 9. edycja Platformy Sprawiedliwej Transformacji, która tym razem poświęcona była działaniom dotyczącym wdrażania przyjętych 70 terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, obejmujących 96 regionów węglowych z całej UE. Konferencję otworzyła komisarz Elisa Ferreira, a następnie przedstawiciele regionów wspieranych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) prezentowali przykłady projektów realizowanych ze środków tego Funduszu. W trakcie dyskusji zarówno komisarz Ferreira, jak i prelegenci reprezentujący poszczególne regiony podkreślali znaczenie partycypacji społecznej we wdrażaniu procesu sprawiedliwej transformacji, w tym w szczególności realizacji działań w kierunku wykorzystania energii odnawialnej, jak i działań na rzecz dekarbonizacji w całej Unii Europejskiej.

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in. przedstawiciele Wielkopolski Wschodniej, w tym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na czele z Maciejem Sytkiem – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Podczas dwudniowej konferencji w ramach prezentacji wdrażanych projektów zwracano szczególną uwagę na rolę instrumentów UE, w tym m.in. Wspólnego Mechanizmu Transportowego w ograniczaniu ubóstwa (nie tylko energetycznego) i zapobieganiu mu w różnych formach. Podkreślano także rolę młodych ludzi w kształtowaniu sprawiedliwych przemian na całym świecie poprzez ich udział i realne zaangażowanie w realizację różnego rodzaju inicjatyw. Ponadto, podczas jednej z sesji przeanalizowano działania podejmowane na różnych poziomach w zakresie kapitału społecznego, podkreślając rolę odpowiedniej jakości zasobów ludzkich w działaniach na rzecz zielonej i sprawiedliwej transformacji. Zwrócono przy tym uwagę na inicjatywy podejmowane w regionach objętych wsparciem FST w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej.

Dziewiątej edycji Platformy Sprawiedliwej Transformacji towarzyszyła sesja informacyjna pn.: STEP (Platforma Strategicznych Technologii dla Europy) w kontekście sprawiedliwej transformacji oraz tzw. sesja boczna pn.: Platforma Sprawiedliwej Transformacji w terenie.

Skip to content