Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej

Na tej stronie publikowane są aktualne prace w związku z opracowywaniem Strategi rozwoju Wielkopolski Wschodnie.

Przyjęta Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040

Strategia – Pobierz

 

Cele Strategii – wypracowane przy udziale Grup Roboczych

Cele Strategii – Pobierz

 

Zaproszenie do składania propozycji przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla Wielkopolski Wschodniej

 Więcej informacji tutaj

 

Materiały z V warsztatów dot. prac nad Strategią

Prezentacja – Pobierz

 

Materiały z IV warsztatów dot. prac nad Strategią

Prezentacja – pobierz

Prezentacja (analiza zróżnicowania) – pobierz

Zestawienie Celów – pobierz

 

Materiały z III warsztatów dot. prac nad Strategią

Prezentacja – pobierz

Prezentacja (Wielkopolska Wschodnia w ujęciu statystycznym) – pobierz

Wielkopolska Wschodnia w ujęciu statystycznym – pobierz

 

Materiały z II warsztatów dot. prac nad Strategią

Prezentacja – pobierz

Prezentacja – pobierz

Prezentacja (diagnoza) – pobierz

 

Materiały z I warsztatów dot. prac nad Strategią

Prezentacja (idea, wizja i organizacja prac nad Strategią) – pobierz

Prezentacja (Wielkopolska Wschodnia w dokumentach regionalnych) – pobierz

Prezentacja (założenia Strategii) – pobierz

Prezentacja (koncepcja badania) – pobierz

Założenia Strategii – pobierz

 

Diagnoza strategiczna Wielkopolski Wschodniej

Diagnoza – Pobierz

 

Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej

Zróżnicowanie – Pobierz

 

Wielkopolska Wschodnia w ujęciu statystycznym

Opracowanie – Pobierz

 

Założenia Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej

 Pobierz

 

Skip to content