Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (przyjęty przez KE)

grudzień 2022 r.

Plan przygotowano pod kierunkiem:
Macieja Sytka, Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej

Koordynacja prac: Michał Rejewski, Krzysztof Borkowicz

przy współpracy:
Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (w. 02.2022 r.)

luty 2022 r.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (w. 11.2021 r.)

listopad 2021 r.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (w. 06.2021 r.)

czerwiec 2021 r.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (w. 04.2021 r.)

kwiecień 2021 r.

Skip to content