Publikacje

Raport dotyczący mechanizmów zarządzania

 

Sierpień 2021 r.

Raport dotyczący zaangażowania interesariuszy

 

Sierpień 2021 r.

Raport dotyczący procesu transformacji w kierunku neutralności klimatycznej

 

Sierpień 2021 r.

Analiza możliwości zasilania jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego zasobami wodnymi rzeki warty oraz szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego

 

Sierpień 2021 r.

Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji

 

Maj 2021 r.

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

 

Maj 2021 r.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji –
W jaki sposób można najskuteczniej wykorzystać budżet UE do wsparcia niezbędnej transformacji
z paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych

 

Maj 2021 r.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

  kwiecień 2021 r.

Transformacja energetyczna a miejsca pracy
Scenariusze dla Wielkopolski Wschodniej

 

kwiecień 2021 r.

Rozporządzenie w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (JTF) – Potwierdzenie ostatecznego tekstu kompromisowego w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnych przepisów projekt legislacyjny dla polityki spójności na lata 2021-2027 przyjęty 3 marca 2021 na posiedzeniu COREPER

 

Kwiecień 2021 r.

Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

 

Kwiecień 2021 r.

Wielkopolski Regionalny Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej
z perspektywą do roku 2050
Informacja dla lokalnych samorządów i mieszkańców Wielkopolski 

Luty 2021 r.

Sprawiedliwa Transformacja w Wielkopolsce Wschodniej  – diagnoza i wytyczne

Luty 2021 r.

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej /projekt/

 

Luty 2021 r.

Analiza gospodarcza regionu Wielkopolski Wschodniej pod kątem realizacji procesu sprawiedliwej transformacji, w tym transformacji energetycznej

Luty 2021 r.

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej z perspektywy młodzieży 

Październik 2020 r.

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

 

Październik 2020

Raport podsumowujący konsultacje społeczne
w ramach prac nad planem sprawiedliwej
transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej

Październik 2020

Prezentacja Prezesa Macieja Sytka dot. Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Październik 2020

Zielone kierunki strategii ZE PAK

Październik 2020

Program wodny Wielkopolski Wschodniej 
Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” „Akcja Konin”

Wrzesień 2020 r.

EUROPEJSKI TRÓJKĄT WĘGLA BRUNATNEGO. Scenariusze bezpiecznej, opłacalnej i zrównoważonej transformacji sektora energetycznego. Forum energii

czerwiec 2020

PROPOZYCJE REKOMENDACJI DLA OBSZARU SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA. Ministerstwo Klimatu

maj 2020

Restrukturyzacja wód, podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

kwiecień 2020

ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Styczeń 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

Styczeń 2020 r.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

styczeń 2020

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Wyzwania z perspektywy społecznej – analiza i rekomendacje, raport PZS

styczeń 2020

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Wyzwania z perspektywy społecznej – studium przypadku, raport PZS

styczeń 2020

Transformacja regionu węglowego Górna Nitra
Plan działania

28 czerwca 2019

Transformacja węglowa w subregionie konińskim

raport IBS

grudzień 2018

Platforma Węglowa jako mechanizm wspierania sprawiedliwej transformacji.

 Podstawowe informacje, PZS

styczeń 2020

Skip to content