Polityka przeciwdziałania nieprawidłowościom w ARR S.A. w Koninie

Polityka przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz unikania konfliktu interesów w spółce prawa handlowego pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
w Koninie

Załącznik nr do Zarządzenia nr 10/2023 z dnia 28.04.2023 roku
Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Skip to content