Zapraszamy do zapoznania z aktualną wersją dokumentu: Kryteria Wyboru Projektów w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dla Priorytetu 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Skip to content