Na wiosnę nowe możliwości wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Śledź harmonogram aktualnych i planowanych naborów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

AKTUALNE NABORY

Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Działanie 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej

 • Na co? Dofinansowanie na rozwój potencjału i poprawę jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz tworzenia i rozwoju ekosystemu start-up’owego, między innymi w postaci hubów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, biur typu „co-working space” czy biur „wirtualnych”
 • Termin naboru: do 17 maja 2024 r.  
 • Maksymalny poziom wsparcia: 70% kosztów kwalifikowalnych
 • Szczegóły: https://arrtransformacja.org.pl/nabor-wnioskow-na-wsparcie-rozwoju-ekosystemu-start-upowego/

_________________________________________________

Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej

Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

 • Na co? Dofinansowanie na budowę lub rozbudowę placówek, które zajmują się działalnością profilaktyczną, opiekuńczą lub rehabilitacyjną np. dzienne domy pomocy, kluby samopomocy, rodzinne domy samopomocy czy centra opieki wytchnieniowej i mieszkania treningowe.
 • Termin naboru: do 31 maja 2024 r.
 • Maksymalny poziom wsparcia: 85% kosztów kwalifikowalnych
 • Szczegóły: https://arrtransformacja.org.pl/nabor-wnioskow-na-wsparcie-rozwoju-infrastruktury-spolecznej/

_________________________________________________

Infrastruktura pieszo-rowerowa

Działanie 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny

PLANOWANE NABORY

Termomodernizacja budynków sektora publicznego

Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej

 • Na co? Dofinansowanie na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, wymianę źródeł ciepła na OZE, instalację / przebudowę systemów wentylacji, klimatyzacji, instalację OZE (z ograniczeniami), wymianę oświetlenia, zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią, przeprowadzenie audytów energetycznych.
 • Termin naboru: od 20 maja do 23 sierpnia 2024 r.
 • Maksymalny poziom wsparcia: 80% kosztów kwalifikowalnych (planowany)

_________________________________________________

Poprawa energetyczna przedsiębiorstw i wsparcie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)

Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

 • Na co? Dofinansowanie na: * podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w tym m.in. przebudowę i wymianę linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, systemy zarządzania energią, termomodernizację budynków produkcyjnych i usługowych, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania OZE; * wdrażanie modelu GOZ w przedsiębiorstwie, w tym m.in. eko-projektowanie produktów, niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych/usługowych, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe czy analizy techniczne i ekonomiczne, działania zmniejszające zasobo- i materiałochłonność procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów w przedsiębiorstwie.
 • Termin naboru: od 3 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia harmonogramu aktualnych i planowanych naborów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji HARMONOGRAM

Skip to content