14 maja 2024 r. w Koninie oficjalnie zainaugurowano projekt pracowniczy „Droga do zatrudnienia po węglu”, dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Celem projektu o łącznej wartości 257 mln zł jest aktywizacja zawodowa i stworzenie nowych miejsc pracy dla byłych oraz obecnych górników i energetyków Grupy Kapitałowej ZE PAK, członków ich rodzin oraz pracowników firm kooperujących. W ramach programu przewidziano szeroki katalog wsparcia w znalezieniu uczestnikom zatrudnienia, w tym dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości nawet do 120 tys. zł na osobę.

Program zakładający nowy start dla górników i energetyków ruszył w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej, administracji rządowej, związków zawodowych, samorządów lokalnych, pracodawców, partnerów projektu, organizacji pozarządowych i innych kluczowych interesariuszy.

Konferencję z udziałem blisko 200 uczestników otworzyła Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform Komisji Europejskiej, która zapewniła o poparciu Komisji dla projektu Wielkopolski Wschodniej oraz podkreśliła jego wartość inspiracyjną dla innych europejskich regionów górniczych, które znalazły się w podobnej sytuacji.

Z kolei Manuela Geleng Przedstawicielka Komisji Europejskiej podkreśliła istotne znaczenie tego projektu na arenie europejskiej słowami „Wasza przyszłość to nasza przyszłość, a nasza przyszłość to Wasza przyszłość. W procesie sprawiedliwej transformacji każdy z nas jest ważny!”.  

Symbolicznego otwarcia wydarzenia dokonał również w następnej kolejności Maciej Sytek – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej – „Głównym sukcesem tego projektu jest to, że projekt pracowniczy ma swojego gospodarza. To są związki zawodowe. Projekt powstał oddolnie od ludzi, którzy wiedzieli jakie są potrzeby”.

Do dalszej części wydarzenia zaprosił prezes ZE PAK Piotr Woźny, który podkreślił wagę realizowanego projektu i jego znaczenie dla całego kraju – „Droga do zatrudnienia po węglu to nie jest program dla wschodniej Wielkopolski, ale dla całej Polski. Oprócz pieniędzy unijnych, które pozyskaliśmy, udało się również uchwalić ustawę w sprawie urlopów górniczych i energetycznych, z których skorzystają także pracownicy z innych regionów”. 

W pierwszym panelu dyskusyjnym zaproszeni goście zastanawiali się czy regiony górnicze są przygotowane na społeczne konsekwencje transformacji energetycznej. Moderator tej części – Michał Hetmański – Prezes Fundacji Instrat rozmawiał z Maciejem Sytkiem Prezesem ARR S.A. w Koninie, Alicją Messersszmidt przedstawicielką związków zawodowych, Piotrem Woźnym Prezesem Zarządu ZE PAK S.A., Manuela Geleng Dyrektor z Komisji Europejskiej, Wanda Buk Wiceprezes PGE w latach 2020-2024.

Podczas drugiego bloku – z udziałem firm i instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie programu pracowniczego – dyskutowano na temat konkretnych rozwiązań związanych z zatrudnieniem w regionie konińskim. Przedstawiciele takich instytucji jak m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, DGA SA, Jobs First wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, deklarując indywidualne podejście do każdego uczestnika zgłaszającego się do projektu.  

Trzeci panel koncentrował się na kwestii samozatrudnienia i spółdzielczości. Rozważano, która z tych dwóch form okaże się atrakcyjniejsza dla pracowników odchodzących z górnictwa i energetyki. W dyskusji prowadzonej przez Przemysława Piechockiego uczestniczyli m.in.: Katarzyna Nowakowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele działających w regionie konińskim spółdzielni socjalnych.

Realizacja projektu pracowniczego stanowi ważny element działań łagodzących skutki transformacji energetycznej subregionu. To flagowy projekt wpisujący się w sprawiedliwą transformację Wielkopolski Wschodniej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach projektu „Droga do zatrudnienia po węglu!” mogą już zgłaszać się do punktów informacyjnych i doradczych, które ulokowane są w Koninie, Turku, Kole i Słupcy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w odrębnym artykule (LINK).

Skip to content