14 marca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8103/2024 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru nr FEWP.10.02-IZ.00-002/23, Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach RPI w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w naborze oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała nr 8103/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 r.

Lista projektów ocenionych

Skład Komisji Oceny Projektów Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Skip to content