Kryteria Wyboru Projektów w zakresie FST

Kryteria Wyboru Projektów w zakresie FST

Zapraszamy do zapoznania z aktualną wersją dokumentu: Kryteria Wyboru Projektów w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dla Priorytetu 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla...
Bezpłatne webinarium dla przedsiębiorców

Bezpłatne webinarium dla przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Koninie zaprasza na bezpłatne webinarium na temat metodyki i rodzajów stosowanych kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.02 Wsparcie...
Skip to content