W dniach 18-19 marca 2024 r. na Łużycach w zaprzyjaźnionej Brandenburgii miała miejsce wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej pod przewodnictwem Macieja Sytka – Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Wyjazd do Cottbus, miejscowości położonej w partnerskim regionie Łużyc w Brandenburgii, zorganizowany został przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na zaproszenie Urzędu Kanclerskiego Kraju Związkowego Brandenburgii. Spotkanie stanowiło kontynuację rozmów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy dwoma regionami węglowymi, zapoczątkowanych w ubiegłym roku, kiedy to niemiecka delegacja przebywała z wizytą w Koninie.

Na miejscu polską reprezentację w składzie: Maciej Sytek – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (wraz ze współpracownikami), Stefan Dziamara – Burmistrz Gminy Rychwał, Damian Brzóska – Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej, Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie powitał Dr Klaus Freytag – Pełnomocnik Premiera Brandenburgii ds. Łużyc.

W pierwszym, stacjonarnym dniu wizyty przedstawiciele obu regionów dzielili się doświadczeniami w zakresie realizowanych projektów związanych z wdrażaniem procesu sprawiedliwej transformacji w obszarze zarówno społecznym, jak i gospodarczym. Strona niemiecka podkreśliła istotną rolę współpracy z Wielkopolską Wschodnią na płaszczyźnie transformacji energetycznej z wykorzystaniem funduszy unijnych, w tym w zakresie działań związanych z łagodzeniem społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych skutków odchodzenia od węgla.

W drugim, bardziej mobilnym dniu wizyty Członkowie Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej odwiedzili sztuczne jezioro w Cottbus, które powstało w wyniku wypełnieniu wodami rzeki Sprewy byłych odkrywek węgla brunatnego. Zbiornik ten docelowo będzie pełnić funkcje rekreacyjno-turystyczne z możliwością produkcji energii w oparciu o planowaną instalację farmy fotowoltaicznej. Kolejnym punktem wymiany doświadczeń był Zakład utrzymania ruchu w Cottbus (Deutsche Bahn), gdzie zaproszeni goście zapoznali się z brandenburskim programem pracowniczym, w ramach którego Deutsche Bahn planuje przekwalifikować oraz zatrudnić byłych pracowników odkrywki górniczej. Następnie Polska delegacja odwiedziła również Urząd Miasta Cottbus oraz Brandenburski Uniwersytet Techniczny, w którym zapoznała się z kierunkami wsparcia sektora B+R w regionie.

Zgodnie z deklaracją przedstawicieli obu stron, kolejnym krokiem w ramach kontynuowanej kooperacji będzie podpisanie porozumienia o współpracy obu regionów węglowych.

Skip to content