21 marca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8137/2024 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr FEWP.10.02-IZ.00-002/23 dla Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski  2021 – 2027

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawił listę projektów ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w naborze oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała nr 8137/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2024 r.

Lista projektów ocenionych

Skład Komisji Oceny Projektów

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Skip to content