W dniu 12 lutego br. odbyło się VII posiedzenie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej działającego w ramach Komitetu Monitorującego FEW. Spotkanie w całości poświęcono tematyce związanej z odbudową zasobów wodnych na obszarze subregionu Wielkopolski Wschodniej, a w szczególności środowiskowym uwarunkowaniom realizacji projektu „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej”.

W pierwszej części wydarzenia członkowie Podkomitetu wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w wyjeździe mającym na celu wizję lokalną kluczowych obszarów, które w największym stopniu odczuwają negatywny wpływ wydobywczej działalności kopalni węgla brunatnego na gospodarkę wodną, a także obszarów, na których podejmuje się kluczowe działania w celu minimalizacji ww. skutków. W ramach tej części uczestnicy odwiedzili:

– Jezioro Wilczyńskie, Jezioro Suszewskie i Jezioro Kownackie na obszarze gminy Wilczyn,

– wyrobisko po odkrywce Jóźwin IIb,

– zbiornik wodny powstały wskutek rekultywacji wodnej terenu odkrywki Kazimierz Północ.

Druga część spotkania odbyła się natomiast stacjonarnie w CKiS – Dom Kultury OSKARD, a jej przedmiotem było omówienie projektu strategicznego dotyczącego poprawy stosunków wodnych na obszarze Wielkopolski Wschodniej, który planowany jest do wsparcia ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tj. „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej”. Ważnym elementem tej części spotkania była dyskusja nad środowiskowymi aspektami realizacji ww. projektu oraz próba dokonania ustaleń w zakresie dalszych prac związanych z przygotowaniami do jego realizacji.

Ważną rolę w przeprowadzonej debacie odegrali przedstawiciele m.in. Instytucji Zarządzającej FEW, PGW Wody Polskie, GK ZEPAK, organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami środowiskowymi (w tym z CEE Bankwatch Network, z Fundacji Frank Bold, z Fundacji WWF, z Fundacji Greenmind) oraz nauki specjalizujący się w kwestiach gospodarki wodnej.

Gospodarzem wydarzenia była Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Skip to content