Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (MST) jest ważnym narzędziem w dążeniu do uzyskania neutralności klimatycznej, obejmującym nie tylko Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (I filar), ale również instrumenty zwrotne (II i III filar). Ma on na celu wspieranie regionów państw członkowskich najbardziej narażonych na problemy związane z transformacją energetyczną.

Trzecim Filarem MST jest Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego. Celem instrumentu jest wspieranie projektów dotyczących sprostania wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym związanym z transformacją w kierunku osiągnięcia unijnych celów klimatycznych. Środki w formie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwolą wygenerować inwestycje publiczne na kwotę 18,5 mld euro.

Zakresem wsparcia Trzeciego Filaru MST objęta jest:

– Cyfryzacja;

– Inteligentne gospodarowanie wodą i odpadami;

– Różnorodność biologiczna;

– Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

– Energia odnawialna oraz zielona i zrównoważona mobilność;

– Rewitalizacja obszarów miejskich;

– Odbudowa terenów i ekosystemów;

– Efektywne sieci ciepłownicze;

– Zrównoważona energia i efektywność energetyczna;

– Podnoszenie i zmiana kwalifikacji;

– Promowanie zielonego wodoru;

– Remontowanie i przebudowa budynków;

– Publiczna działalność badawcza

Więcej informacji nt. dofinansowania z Trzeciego Filaru MST na oficjalnej stronie Funduszy Europejskich oraz na załączonej prezentacji zawierającej szczegóły dotyczące wnioskowania o środki w ramach filaru.

Skip to content