Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów naboru na wsparcie rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej), czyli tzw. projekty parasolowe (nr FEWP.10.6-IZ.00-001/24) oraz naboru na wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej (nr FEWP.10.6-IZ.00-002/24) w ramach działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, realizowanych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów, dokumentacja dotycząca naboru, kanały informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej, a także przedstawione zostaną wskazówki i dobre praktyki dotyczące realizacji projektów.

Szkolenie przeprowadzone zostanie 27 lutego br., w godz. 10:00 – 15:00, w Dworze Biesiadnym, ul. Jana Pawła II 104, 62-510 Konin. [PROGRAM]

Szkolenie podzielono odpowiednio na dwie części:

  1. Część pierwsza poświęcona naborowi na rozwój energetyki rozproszonej odbędzie się w godzinach 10:00 – 12:30 (projekty JST, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.)
  2. Część druga poświęcona naborowi na rozwój energetyki prosumenckiej odbędzie się w godzinach 12:30 – 15:00 (projekty parasolowe gmin)

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy! Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 26 lutego br. do godz. 10:00.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia prosimy o kontakt z pracownikami działu ds. informacji, promocji i komunikacji społecznej, tj. Martyną Prus (tel. 603 393 843, martyna.prus@arrkonin.org.pl) lub Katarzyną Jasińską (tel. 601 260 066, katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naborów można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: NABÓR nr FEWP.10.6-IZ.00-001/24 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/477, NABÓR nr FEWP.10.6-IZ.00-002/24 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/478.

Skip to content