Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów naboru na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu m.in. przedsiębiorców do tych usług (nr FEWP.10.3-IZ.00-001/24) w ramach działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej, realizowanego w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów, dokumentacja dotycząca naboru, obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów, kanały informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej,  a także przedstawione zostaną wskazówki i dobre praktyki dotyczące realizacji projektów.

Szkolenie on-line przeprowadzone zostanie 20 lutego br. w godz. 10:00-14:00. [PROGRAM]

Obowiązują zapisy! Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 19 lutego br. do godz. 10:00. W tym samym dniu organizator prześle link do spotkania na platformie ZOOM.

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia prosimy o kontakt z pracownikiem działu ds. informacji, promocji i komunikacji społecznej, tj. Martyną Prus (tel. 603 393 843, martyna.prus@arrkonin.org.pl).

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: NABÓR nr FEWP.10.3-IZ.00-001/24 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/480.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestników – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy praz sprawną obsługę spotkania.

Skip to content