Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach organizowanym w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie Nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23 oraz Nr FEWP.10.02-IZ.00-002/23. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów oraz dokumentacja dotycząca obu naborów, a także przedstawione zostaną wskazówki i dobre praktyki dotyczące realizacji projektów.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ww. naborami szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch terminach:

  • 19 czerwca br. w Turku (w godz. 10:00-14:30), sala bankietowa Hostelu Barbórka, ul. Legionów Polskich 8, 62-700 Turek [PROGRAM]
  • 20 czerwca br. w Koninie (w godz. 10:00-14:30), Sala Bankietowa Factoria, ul. Zakładowa 14, 62-510 Konin [PROGRAM]

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach prosimy dokonywać w terminie do 16 czerwca 2023r. do godz. 14:00 poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższymi linkami:

– szkolenie w Turku [FORMULARZ REJESTRACYJNY]

– szkolenie w Koninie [FORMULARZ REJESTRACYJNY]

Informujemy, że liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla uczestników – finansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Pomocy Technicznej programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Skip to content