Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów naboru na na wsparcie usług społecznych (deinstytucjonalizacji) (nr FEWP.10.01-IZ.00-002/24) w ramach działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki, realizowanego w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów, dokumentacja dotycząca naboru, obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów, kanały informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej,  a także przedstawione zostaną wskazówki i dobre praktyki dotyczące realizacji projektów.

Szkolenie on-line przeprowadzone zostanie 10 kwietnia br. w godz. 10:00-12:30. [PROGRAM]

Obowiązują zapisy! Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 9 kwietnia br. do godz. 10:00. W tym samym dniu organizator prześle link do spotkania na platformie ZOOM.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia prosimy o kontakt z pracownikiem działu ds. informacji, promocji i komunikacji społecznej, tj. Martyną Prus (tel. 603 393 843, martyna.prus@arrkonin.org.pl).

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: NABÓR nr FEWP.10.1-IZ.00-002/24 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/486.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestników – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy praz sprawną obsługę spotkania.

Skip to content