5 lutego br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wsparcia rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenia dostępu między innymi przedsiębiorców do tych usług, polegające na:

  • tworzeniu systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu między innymi przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
  • cyfryzacji zasobów publicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do nich,
  • wsparciu rozwoju i poprawie jakości i dostępności danych przestrzennych.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 29 marca 2024r.

W dniu 20 lutego 2024 r. planowana jest organizacja szkolenia dla potencjalnych beneficjentów tego naboru – szczegóły wkrótce.

Skip to content