6 marca br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w naborze FEWP.10.07-IZ.00-001/23 na Działanie 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki, w ramach którego wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie infrastruktury kształcenia zawodowego.

W ramach naboru złożono 4 wniosków. 1 projekt został oceniony pozytywnie, a 3 projekty zostały ocenione negatywnie. Wniosek oceniony pozytywnie został przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie w naborze numer FEWP.10.07-IZ.00-001/23

Skip to content