21 marca br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborze FEWP.10.07-IZ.00-001/23 na Działanie 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki, w ramach którego wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie infrastruktury kształcenia zawodowego.

Wniosek poddawany ocenie merytorycznej został oceniony pozytywnie i tym samym został przekazany do oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie w naborze numer FEWP.10.07-IZ.00-001/23

Skip to content