5 marca br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborze FEWP.10.06-IZ.00-001/23 na Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, w ramach którego wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

W ramach oceny merytorycznej 6 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 2 projekty uzyskały negatywny wynik oceny.

Wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, zostały przekazanie do oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie w naborze numer FEWP.10.06-IZ.00-001/23

Skip to content