29 lutego br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w naborze FEWP.10.01-IZ.00-006/23 na Działanie 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki, w ramach którego wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego.

W ramach naboru złożono 5 wniosków. Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie w naborze numer FEWP.10.01-IZ.00-006/23

Skip to content