W dniu 9 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie odbudowy oraz zwiększanie zasobów wodnych (nr FEWP.10.04-IZ.00-001/24) w ramach działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazje zapoznać się m. in. z kryteriami wyboru projektów, dokumentacją dotyczącą naboru, obowiązkami informacyjno-promocyjnymi beneficjentów, kanałami informacyjno-promocyjnymi Instytucji Pośredniczącej, a także przedstawione zostały wskazówki i dobre praktyki dotyczące realizacji projektów. Ważnym elementem szkolenia była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym naboru. Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

  1. Omówienie dokumentacji Działanie 10.4
  2. Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów Działanie 10.4
  3. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.4
  4. System LSI2021+
  5. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności – część obliczeniowa
  6. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności – część opisowa
  7. Obowiązki informacyjno-promocyjne
  8. Działania informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej

Skip to content