W imieniu Instytucji Zarządzającej programem Funduszy Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 informujemy o zatwierdzeniu listy projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-004/23 dla typu projektu: Integracja i aktywizacja społeczna w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

W ramach przeprowadzonego naboru wsparcie uzyska projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pn. Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 16 999 400,00 zł.

Szczegóły dotyczące naboru: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/460

Uchwała ZWW

Załącznik do Uchwały

Skip to content