4 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8213/2024 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8102/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23, Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach pomocy de minimis w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia zaktualizowaną listę ocenionych projektów.

Uchwała nr 8213/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Załącznik do Uchwały nr 8213/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Skip to content