Dnia 16 marca 2021r. w siedzibie ZE PAK S.A. w Koninie odbyło się kolejne spotkanie Prezesa Macieja Sytka z organizacjami związkowymi działającymi w GK ZE PAK S.A. oraz z przedstawicielami ZE PAK S.A., w tym z udziałem Prezesa Zarządu ZE PAK S.A. Piotra Woźnego.

W trakcie spotkania strona społeczna w postaci obecnych na spotkaniu związków zawodowych wyraziła wolę wspólnej z Zarządem ZE PAK pracy nad projektem „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin („GK ZE PAK”) w procesie transformacji”. Strona społeczna i Zarząd ZE PAK uzgodniły wolę wspólnej pracy nad tym projektem oraz jego dalszego rozwijania, tak aby mógł on w sposób najszerszy służyć ochronie interesów pracowników wszystkich spółek GK ZE PAK.

Uczestnicy uzgodnili termin kolejnego spotkania na koniec marca 2021r.

Skip to content