W dniu 28 kwietnia br. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz ARR Transformacja Sp. z o.o. gościły zespół ekspertów Komisji Europejskiej, pod przewodnictwem Pani Maddalene Honorati, starszego ekonomisty w Dziale Zabezpieczenia Społecznego i Pracy Banku Światowego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZE PAK oraz podmiotów udzielających wsparcia skierowanego do zwalnianych pracowników sektora wydobywczo-energetycznego, przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy w Koninie oraz Turku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz departamentów UMWW w Poznaniu zajmujących się wdrażaniem wsparcia w ramach funduszy unijnych. Celem wizyty była dyskusja nad prowadzonymi obecnie i planowanymi na przyszłość działaniami skierowanymi dla osób negatywnie dotkniętych transformacją energetyczną, w szczególności pracowników sektora wydobywczo-energetycznego, a także nad wynikami badań przeprowadzonych przez Bank Światowy dotyczących kwestii zmiany pracy w oparciu analizę barometru zawodów i badanie preferencji wśród pracowników ZEPAK oraz mieszkańców 4 gmin (które przedstawił dr Tomasz Gajderowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, konsultant dla Banku Światowego).

Ważnym elementem wizyty ekspertów Banku Światowego było również spotkanie z przedstawicielami Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. W jego trakcie dyskutowano na temat innowacyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej, w tym nad prowadzonymi pracami w zakresie przygotowania strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego dla subregionu konińskiego.

Skip to content