29 kwietnia br. miało miejsce spotkanie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej stanowiącego organ pomocniczy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który ma za zadanie instytucjonalizować dialog obywatelski w dziedzinie ekonomii społecznej.

Spotkanie miało charakter wideokonferencji, a jego głównymi tematami były Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i projekt ustawy o ekonomii społecznej. Zgodnie z pierwszym punktem agendy Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił stan prac nad Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Następnie omówiona została rola ekonomii społecznej i solidarnej w transformacji energetycznej – wyzwania i możliwości w związku z Rozporządzeniem PE i Rady ustanawiającym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Umową Partnerstwa na lata 2021 – 2027, a w tym m.in.  ramy formalne, operacyjne i czasowe oraz propozycje rozwiązań.

Podczas wideokonferencji swoje wystąpienie miał także Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, który przedstawił z perspektywy regionalnej miejsce ekonomii społecznej w transformacji.

Skip to content