We wtorek 28 czerwca br. przedstawiciele ARR Transformacja Sp. z o.o. uczestniczyli w warsztacie Banku Światowego dotyczącym zarządzania procesem transformacji. W spotkaniu uczestniczyło szerokie grono różnych grup interesariuszy reprezentujących poziom centralny, regiony węglowe, samorządy, organizacje pozarządowe czy środowiska akademickie.

Cele warsztatu była wymiana doświadczeń w zakresie modeli zarządzania transformacją w różnych regionach węglowych zagranicznych oraz przedstawianie spostrzeżeń i rekomendacji dla Polski, poznanie doświadczeń polskich regionów węglowych w zarządzaniu sprawiedliwą transformacją oraz spostrzeżeń organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Po prezentacji przedstawiciela Banku Światowego, w pierwszej kolejności głos zabrali przedstawiciele strony rządowej, tj. Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W dalszej kolejności głos oddano przedstawicielom regionów węglowych oraz organizacjom pozarządowym.

Skip to content