W dniu 13 maja 2022 r. w siedzibie Banku Światowego w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Doradczego projektu Wsparcie Polskich Regionów Węglowych w Transformacji, w którym poza przedstawicielami Banku uczestniczyli m.in. Prezes Maciej Sytek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Województwa Dolnośląskiego, Województwa Śląskiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej czy Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Podczas spotkania prowadzona była dyskusja m.in. nad dotychczasowymi efektami wsparcia ze strony Banku Światowego w poszczególnych regionach węglowych w Polsce, problemach i wyzwaniach pojawiających się w zakresie wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz najbliższych wizytach przedstawicieli Banku w poszczególnych regionach.

Skip to content