Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu kampanii promującej rozpoznawalność marki Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, realizowanego z Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Tym razem uczestnikami spotkania będzie młodzież reprezentująca 4 miasta i powiaty subregionu konińskiego.

Spotkanie odbędzie się 2 października br. w Sali bankietowej Faktoria przy ul. Zakładowej 14 w Koninie o godz. 10.00

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 30 września br. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail:  aleksandra.broniszewska@arrkonin.org.pl; monika.kasznia@arrkonin.org.pl. Brak potwierdzenia udziału w spotkaniu w wyznaczonym terminie, będzie jednoznaczny z  brakiem możliwości uczestnictwa w nim.

Skip to content