Wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z porządkiem obrad w sejmie omówiono harmonogram planowanych zmian legislacyjnych mających na celu sprawną transformację regionów górniczych w kontekście realizacji Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji oraz Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. Podczas obrad Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego zwrócił uwagę na następujące problemy legislacyjne:

  • ZUS – nie uwzględnia wszystkich ludzi pracujących w kopalniach odkrywkowych w tym:
    1. Praca górnicza „zwykła”
    2. Praca górnicza a wyliczanie okresu pracy do górniczej emerytury;
  • Kwestie lokalizacji turbin wiatrowych;
  • Tereny inwestycyjne – lokalizacja inwestycji na obszarach udokumentowanych złóż kopalin;
  • Tereny inwestycyjne – kwestie opracowania MPZP dla obszarów zrekultywowanych/pogórniczych;
  • Rekultywacja terenów pokopalnianych – rola starostw;
  • Klasyfikacja gruntów zrekultywowanych;

Drugim punktem porządku dziennego był docelowy system instytucjonalny zarządzania i wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Skip to content