W dniu 7 kwietnia 2022 r. Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, ma zaproszenie Pana Pawła Szczepankiewicza, Wójta Gminy Wierzbinek i Przewodniczącego Konwentu, uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej. Tematami posiedzenia były m.in. działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom, sytuacja w rolnictwie czy transformacji energetycznej subregionu konińskiego.

Skip to content