1 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW).

Komitet Monitorujący (KM) Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na czele z Panem Marszałkiem Markiem Woźniakiem działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem FEW i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzi 42 stałych członków wraz z zastępcami oraz 9 obserwatorów ze strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego:

  • zatwierdzono m.in. propozycje metodyki i kryteriów wyboru dla wybranych konkursów oraz zasad horyzontalnych dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
  • wręczono nominacje Członkom KM, w tym również Panu Maciejowi Sytkowi – Prezesowi Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie;
  • przyjęto Regulamin Komitetu KM;
  • przyjęto wniosek w zakresie powołania Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej przy Komitecie Monitorującym, którego jednym z głównych celów będzie wsparcie doradcze Komitetu w zakresie działań podejmowanych w związku ze sprawiedliwą transformacją Wielkopolski Wschodniej.

W posiedzeniu Komitetu Monitorującego wzięli udział również m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej: Severina Markova,  Grzegorz Orawiec oraz Adam Gajek.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowane zostało na 28 marca 2023 r.

Skip to content