Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego opublikowało trzy monografie naukowe dedykowane zagadnieniom prawnym związanym z adaptacją do negatywnych skutków zmian klimatu oraz mitygacją tych zmian.

Monografie pt. „Prawne aspekty adaptacji do zmian klimatu z perspektywy UNFCCC i prawa krajowego. Wybrane zagadnienia” oraz „Adaptacja do zmian klimatu w unijnej i polskiej polityce klimatycznej oraz prawie klimatycznym. Wybrane zagadnienia” zawierają wyniki prac badawczych Centrum Studiów Prawno – Klimatycznych dotyczących polskich dokumentów strategicznych i planistycznych a także regulacji prawnych z obszaru adaptacji do zmian klimatu.

Natomiast monografia pt. „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” stanowi wyraz wymiany poglądów środowiska prawniczego i stanowi nawiązanie do konferencji z 20 stycznia 2021 r. pn. „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”.

Powyższe monografie można pobrać na stronie projektu Klimada2.0 Baza Wiedzy o zmianach klimatu. Strona dedykowana monografiom dostępna jest pod adresem: https://klimada2.ios.gov.pl/publikacja-monografii-naukowych/  

Skip to content