W ostatnim tygodniu kwietnia Bank Światowy ogłosił wirtualną misję swojego zespołu w sprawie Sprawiedliwej Transformacji, która trwa od 5 maja i będzie jeszcze trwała do 11 maja br.

Celem  tej wirtualnej misji jest kontynuacja prac nad projektem pomocy  technicznej pod nazwą „Wsparcie transformacji energetycznej w regionach węglowych Polski”, podpisanym między Bankiem Światowym a Komisją Europejską (DG ds. Energii) w grudniu 2020 r.

Zaangażowanie Banku Światowego w Polsce ma na uwadze pomoc rządowi i trzem regionom:  Dolnośląskiemu, Śląskiemu i Wielkopolskiemu we wdrażaniu sprawiedliwej transformacji oraz wzmacnianie zdolności zarządzania procesem odpowiednich zainteresowanych stron.

Szczegółowe cele wirtualnej misji:

1. Przedstawienie postępów projektu i wyników dyskusji z beneficjentami i zainteresowanymi stronami.

2. Zorganizowanie dwustronnych dyskusji z różnymi beneficjentami projektu, a także innymi podmiotami w celu pozyskania dalszych informacji.

3. Aktualizacja trwającej analizy sektora węglowego w kraju oraz różnych inicjatyw podejmowanych w celu wsparcia ogólnej transformacji energetycznej.  

4.  Budowanie potencjału do zarządzania procesem.

Przedstawiciele Spółki na czele z Prezesem Maciejem Sytkiem, Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, a także przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uczestniczyli w spotkaniach dotyczących  m.in. regionalnego rynku pracy oraz planów sprawiedliwej transformacji terytorialnej. Ponadto w spotkaniu dotyczącym regionalnego rynku pracy uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie  i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. W trakcie tych spotkań przedstawiano informacje na jakim etapie są przygotowania do transformacji na poziomie krajowym i regionalnym z uwzględnieniem potencjalnych projektów, omówiono sytuacje na rynku pracy oraz stojące przed nim wyzwania, a także dyskutowano nad możliwym zakresem wsparcia ze strony ekspertów Banku Światowego. Przed nami jeszcze dwa spotkania dotyczące dywersyfikacji gospodarczej oraz kluczowych ustaleń z misji Banku Światowego.

Skip to content