W dniu 28 marca 2023 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). W jego ramach przyjęto kluczowe dla najbliższych miesięcy wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w subregionie Kryteria Wyboru Projektów dla Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla Typu projektu: Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji. W ich ramach przyjęto:

– kryteria oceny formalnej (wspólne dla wszystkich działań Priorytetu 10 FEW z wyłączeniem Działania 10.1) [Pobierz plik].

– kryteria oceny merytorycznej i strategicznej dla Działania 10.2 dla Typu projektu 1 [Pobierz plik].

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nabór wniosków dla MŚP planowany jest w okresie 1 czerwca – 31 sierpnia br.

Przedmiotem drugiego posiedzenia Komitetu Monitorującego w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji były również m.in.:

– metodyka i kryteria horyzontalne dla projektów miękkich (społecznych), jak i twardych (inwestycyjnych),

– koncepcja projektu dotyczącego Programu pracowniczego dla GK ZE PAK na lata 2021-2027 „Droga do zatrudnienia po węglu”,

– Kryteria Wyboru Projektów dla Działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze dla projektu składanego w trybie niekonkurencyjnym pt. „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej”.

Więcej o drugim posiedzeniu Komitetu Monitorującego FEW:

www.wrpo.wielkopolsie.pl

www.facebook.com/WRPOwielkopolska

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na 25 kwietnia 2023 r.

Skip to content