Rozpoczyna się tydzień konsultacji projektu Planu z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Omówienie propozycji zakresu Planu,  w tym rodzajów operacji planowanych do wsparcia z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz pozostałych filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji  nastąpi w trakcie posiedzeń następujących Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

  • Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej
  • Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej
  • Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Gospodarki 

Skip to content