W imieniu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium pn. „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”, którego celem będzie przedstawienie kompleksowej oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju adresowanej do lokalnych przedstawicieli MŚP.

Spotkanie będzie dobrą okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które umożliwiają:

  • uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
  • finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
  • finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
  • finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
  • finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
  • wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).

Konferencja odbędzie się 12 maja br., w godzinach 10.00 – 12.30 za pośrednictwem platformy YouTube.

Rejestracja do 11 maja 2021 r. pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl

Agendę wydarzenia można pobrać tutaj

Skip to content