Dziś odbyło się spotkanie dotyczące Forum Burmistrzów, na które zaproszono przedstawicieli samorządów gminnych powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym węgla brunatnego. Spotkanie miało na celu przedstawienie informacji o inicjatywie oraz o planowanym we wrześniu br. spotkaniu Forum Burmistrzów regionów węglowych, którego tegorocznym gospodarzem jest region Stara Zagora w Bułgarii.

Inicjatywa jaką jest Forum Burmistrzów powstała w ramach projektu Regions Beyond Coal, realizowanego m.in. przez WWF Polska jest otwarta dla: włodarzy pochodzących z regionów borykających się z wyzwaniami transformacyjnymi związanymi z odchodzeniem od węgla – burmistrzów, wójtów, prezydentów i wszystkich przedstawicieli władz regionalnych odpowiedzialnych za transformację. Już od kilku lat burmistrzowie gmin węglowych, przy wsparciu WWF, wymieniają się doświadczeniami i obawami związanymi z procesem odchodzenia od węgla.

Podczas spotkanie sekretarz Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Pani Monika Sadkowska, zaprezentowała najważniejsze fakty o inicjatywie oraz planowanym wydarzeniu. Następnie miała miejsce dyskusja o najbardziej aktualnych potrzebach i oczekiwaniach gmin w związku z transformacją energetyczna, a także roli Forum w relacjach między instytucjami samorządowymi, otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi czy władzami krajowymi i unijnymi.

Skip to content