Od kilkunastu lat podejmuje się próby ratowania zanikających jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego, pomimo znajomości przyczyn tego zjawiska nie sfinalizowano konkretnych sposobów przeciwdziałania. Powstawały pewne propozycje projektowe dotyczące zasilania dotkniętych negatywnym oddziaływaniem zjawisk atmosferycznych oraz oddziaływaniem leja depresyjnego kopalń węgla brunatnego Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego przerzucanymi wodami z rekultywowanej odkrywki Jóźwin IIB jednak plany te nie zostały zrealizowane.

W Sejmie powstał Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, który od grudnia 2019 r. zajmuje się kwestią ratowania zanikających jezior PPK. Podczas tegorocznego otwartego posiedzenia zespołu, ustalono że należy pilnie podjąć działania zmierzające do zasilania zarówno jezior, jak i poddanych rekultywacji wodnej wyrobisk po węglu brunatnym, którymi są odkrywka Kazimierz Północ oraz w niedalekiej przyszłości będzie odkrywka Jóźwin IIB.

Działania ratunkowe oparto o planowane poprowadzenie metodą rurociągowego przesyłu wody z ujęć zlokalizowanych w oparciu o pobór wody z Kanału Ślesińskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ekspertyzy, która dostępna jest tutaj.

Skip to content