W dniu 16 lutego 2022 r. interesariusze z Wielkopolski Wschodniej, w tym przedstawiciele związków zawodowych działających w Grupie Kapitałowej ZE PAK, organizacje pozarządowe czy przedstawiciele ARR Transformacja, uczestniczyli w zorganizowanym przez Bank Światowy warsztacie dotyczącym sposobów wsparcia pracowników w procesie transformacji energetycznej.

W czasie warsztatu prezentacje wygłosili międzynarodowi i polscy eksperci Banku Światowego: Elizabeth Ruppert N. Balmer, Maddalena Honorati, Celine Ferré i Tomasz Gajderowicz. Głos zabrali również zaproszeni uczestnicy.  

W czasie spotkania przedstawione zostały wątki istotne z punktu widzenia procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce:

  • Globalny kontekst transformacji energetycznej i implikacje na rynek pracy w Polsce
  • Liczba pracowników bezpośrednio i pośrednio dotkniętych procesem transformacji na przykładzie Górnego Śląska
  • Ocena gotowości pracowników do procesu transformacji na przykładzie Wielkopolski Wschodniej
  • Wsparcie procesu odejścia od węgla na przykładzie pracowników z Wielkopolski Wschodniej
Skip to content