Ministerstwo Funduszu Rozwoju i Polityki Regionalnej oraz ESPON zorganizowali dzisiejsze warsztaty w formie wirtualnego Okrągłego Stołu pt.: Regiony a zmiany strukturalne w świetle sprawiedliwej transformacji i strategii dekarbonizacji.

Spotkanie poświęcone było w szczególności projektowaniu skutecznych polityk publicznych, ujętych w opracowywanych planach sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem zależności od modeli przemysłowych i spadku demograficznego, które mogą w różny sposób zmieniać wpływ instrumentów sprawiedliwej transformacji i polityk publicznych w różnych miastach, obszarach funkcjonalnych i regionach.

Warsztaty skupiały się w szczególności na polskich regionach górniczych, co miało na celu dokonanie porównania z innymi regionami w Europie, które przechodzą transformację. Wydarzenie podzielono na trzy różne sesje:

Sesja 1: Sprawiedliwa transformacja: strategie i instrumenty dla regionów.

Sesja 2: Plany sprawiedliwej transformacji: wyzwania stojące przed polskimi regionami.

Sesja 3: Perspektywa innych regionów podlegających transformacji w Europie na temat planów sprawiedliwej transformacji i zmian strukturalnych.

Po każdej z nich miała miejsce seria pytań i odpowiedzi, gdzie wywiązywały się merytoryczne dyskusje.

Skip to content